De danske padder

Frøer, tudser & salamandere

Padder (Amphibia)

De to liv

Amfibier er latin og betyder “to liv”. Padderne har to liv, fordi de som små er vandlevende haletudser med gæller, der spiser planter. Efter dette undergår de en transformation, den såkaldte metamorfose og skifter mange af deres centrale indre organer ud, uden at stoppe med at fungere. Det svarer til at ombygge en flyvemaskine til en færge, uden at lande først. Efter metamorfosen bliver de fleste til landlevende frøer, tudser og salamandere. Disse spiser insekter, har lunger og nogle kan både springe og kvække.

Kend forskel på frøer, tudser og salamandere - find din yndlings!

Frøer har generelt glat og tynd hud, tudser har vortet og tyk hud. Salamandere har haler og ligner kun de andre padder lidt, i haletudsestadiet.

Klokkefrø, Løgfrø & Løvfrø er lidt specielle ift. resten af frøerne og passer ikke helt i kassen som frøer. De er snarer et sted imellem frøer og tudser.

FRØER

Hvilke frøer er der i Danmark?


TUDSER


SALAMANDERE

Hvordan lyder frøer og tudser egentlig?

Lær en masse om de danske padder herunder – hvordan de lyder, hvorfor og hvornår de kvækker.

Padderne er på spanden!

Red padderne!

Der findes 14 paddearter i Danmark.
I følge den danske rødliste er 8 ud af de 14 arter klassificeret som “Truede” eller “Næsten truet”. Derfor er ca 60% af de danske padder altså i fare for at forsvinde!
I et globalt perspektiv er padderne den mest truede dyrerække med 40% truede ud af de ca. 7200 arter på Den internationale rødliste.

Truslerne her i Danmark er især at deres levesteder fjernes. Deres vandhuller tørre ud, forsvinder grundet byggeri eller der bliver udsat fisk som æder paddernes yngel.

Nu hvor du ved, hvor seje de er. Hvordan kan du så hjælpe padderne?

 

Kommer snart…

Kæmpe padde knap (Som ikke gør noget endnu)